Соціально-психологічна служба

 

 

Соціально-психологічна служба

      У  навчально-виховному комплексі ЗОШ I-III ступенів №3- колегіум працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками і педагогічними працівниками. Мета   даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту  учнів. Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт: 

1) Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога. 

2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів.

 3) Психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня. 

4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучних в психологічному і особовому розвитку учня. 

 Напрямки роботи психологічної служби школи:

для дітей:

– консультування з питань міжособистісних відносин та життєвих проблем;

- надання профконсультації під час визначення з майбутньою професією;

      -  надання допомоги у самовдосконаленні та особистісному розвитку;

-допомога у вирішенні стосунків з однолітками та батьками;

- сприяння розвитку творчих здібностей;

- консультування з приводу психологічної готовності до ЗНО;

     - допомога у адаптації до умов навчання;

для батьків:

– надання консультації з приводу  стосунків з дітьми, вирішення конфліктів і т.д.;

– допомога у виборі професії для дітей;

– надання допомоги у вирішенні проблеми  по певних вікових категоріях;

– визначення готовності дитини до школи;

– консультування з приводу впливу комп’ютера на дитину;

– надання допомоги з приводу адаптації до навчання у школі;

– консультування батьків майбутніх першокласників.

 

 В закладі організована робота за наступними напрямками:

Психологічна просвіта учителів та батьків передбачає:

·      психолого-педагогічні семінари «Емоційні розлади у дітей», «Фактори, які  впливають на суїцидальну поведінку в дитячому та підлітковому віці», «Як допомогти при загрозі суїциду» тощо;

·      виступи на батьківських зборах, батьківських клубах, де в узагальненому вигляді повідомляють дані, отримані в результаті психологічного дослідження, пропонують рекомендації для поліпшення емоційного клімату в родинах, розказують про відвернення та корекцію дитячих емоційних розладів, про профілактику суїциду;

·      на індивідуальні консультації запрошують батьків дітей із групи суїцидального ризику.

Робота з педагогічним колективом навчального закладу:

·      регулярно здійснювати  психолого-педагогічні консиліуми чи спеціальні педради, присвячені профілактиці суїцидів; під час підготовки до педрад проводиться вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, розподіл ролей, виявлення учнів, які мають статус лідерів чи відторгнутих;

·      організовувати бесіди та консультації з педагогами за результатами тестувань, спостережень; формуються рекомендації з вибору адекватних методів педагогічного впливу на окремих учнів і на клас загалом;

·      при потребі проводяться  педагогічні консиліуми по окремих учнях із групи суїцидального ризику;

·      розроблені  заходи з надання допомоги «важким» дітям із соціально неблагополучних сімей

Психокорекційні заходи з учнями із груп суїцидального ризику:

·       створюються  групи психологічної корекції,(за потребою) тренінгові групи для дітей, схильних до емоційних розладів;

·       проводяться  групові консультації з учнями;

·       кризові ситуації розглядаються  у колективі класу.

Робота з батьками дітей із групи суїцидального ризику:

·       виступи на батьківських зборах;

·       зустрічі з сім’єю;

·       індивідуальне консультування: рекомендації з налагодження дитячо-батьківських стосунків, зі зміни (при потребі) стилю виховання, переадресування до інших спеціалістів тощо.

 

 

 

     Соціально-психологічна служба  дарує  учителям, дітям, батькам  «Скриньку мудрості, терпіння, успіху»

 Батькам слід пам’ятати:

• заборона і підвищення голосу – найбільш неефективні способи подолання агресивності. Лише зрозумівши причини агресивної поведінки і знявши їх, ви можете сподіватися, що агресивність вашої дитини буде подолана;

• дайте дитині можливість вихлюпнути свою агресію. Дозвольте їй  виговоритися,але самі при цьому, майте терпіння це все вислухати. І ви побачите, що на дану мить  агресія знизилася;

• демонструйте дитині особистий приклад ефективної поведінки. Не допускайте при ній спалаху гніву або негативні висловлювання про своїх друзів чи колег, складаючи плани “помсти”;

• хай ваша дитина кожної миті відчуває, що ви любите, цінуєте й приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти;

• не використовуйте фізичних покарань;

• пояснюйте наслідки агресивної поведінки;

• обмежуйте перегляд фільмів зі сценами насильства. Це стосується і комп’ютерних ігор;

• виховуйте у дитини позитивне бачення дружби, почуття поваги до оточуючих;

• заохочуйте дитину до навчання, до участі у культурних заходах, спортивних секціях