Шкільна бібліотека

Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників математики для 4 класу та підручників для 8 класу

Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу

 

ПЛАН  ПРОВЕДЕННЯ МІСЯЧНИКА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ  2020 рік

Про вибір проектів підручників для 7 класу

Про вибір проектів підручників для 3 класу

Про вибір проектів підручників для 6 та 11 класів

Про вибір  проектів підручників для 2 класу на 2019-20120 навчальний рік

Про вибір підручників для 5 класу, які будуть друкуватися у 2018 році

Про вибір підручників для 5 та 10 класів, які будуть друкуватися у 2018 році

Про вибір  проектів підручників для 1 класу

 

 

"Бібліотеки - це скарбниці всіх багатств людського духу"

 

                                                                               Г.Лейбніц

 

 

Педагогічний колектив Смілянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 – колегіум» спрямовує свої зусилля на виконання одного із найголовніших завдань сучасної школиякісну підготовку дітей до життя в інформаційному суспільстві.  У зв’язку з цим у навчальному закладі приділяється особлива увага осучасненню роботи бібліотеки як інформаційно-методичного центру, осередку активного спілкування колегіантів із книгою..

Напрямки діяльності бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів значно розширені та осучаснені. Бібліотека в школі-колегіумі  це інформаційно - методичний  центр, лабораторія формування читацьких компетентностей молоді,творча майстерня,осередок  просвітницької роботи, культурного  та духовного розвитку  дітей і дорослих. Такий підхід дозволяє активно реалізовувати  інформаційні, пізнавальні, виховні, розвивальні можливості шкільної бібліотеки.

 Життя не стоїть на місці, а вимагає від бібліотекаря глибоких знань, пошуку нових, нетрадиційних форм роботи. Бібліотека поступово відмовляється від стереотипів у роботі, визначає нові підходи, змінює характер взаємин із читачами.

Для забезпечення функціонування бібліотеки у відповідності із сучасними  орієнтирами шкільної освіти реалізую у своїй роботі такі інноваційні підходи:

1.     Відмова від стереотипів, творчі підходи у всіх напрямках діяльності.

2.       Уникнення формалізму у роботі з колегіантами, їхніми батьками та педагогічним колективом.

3.    Створення сприятливого простору для розвитку читацьких компетентностей та уподобань дітей.

4.     Забезпечення особистісного розвитку дитини, її комунікативної та емоційної сфери через активне використання особистісно орієнтованих, інформаційно-комунікаційних, інтерактивних, ігрових технологій.

5.  Залучення колегіантів до гурткової роботи, створення умов для колективної творчої та пошуково-дослідницької діяльності.

6.    Створення умов для  індивідуальної  роботи з обдарованими дітьми.

7.     Тісна співпраця з педагогічним колективом школи-колегіуму, центральною дитячою бібліотекою.

8.     Поширення власного досвіду через фахові видання.

Проаналізувавши роботу нашої бібліотеки, приходимо до висновку: лише шляхом творчої інноваційної діяльності можна виховати школяра – справжнього поціновувача книги, який завжди зможе знайти необхідні орієнтири в безмежному інформаційному просторі сучасного суспільства.


  

НАША БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ЩИРОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ КНИГОЮ

 

 

    

 

  

                                                                              

  

 Не можна тримати книги зачиненими ніби у в’язниці, вони мають обов'язково переходити із бібліотеки в пам'ять

                                                         Франческо Петрарка

 

Поетична зустріч з Тетяною Шугар-Благодарною

 

 

Літературно-мистецька композиція "Рідна мова - наша гордість та краса"

 

 

Юна поетеса з 4-Б класу Наталія Басюк

 

 

Екскурсії до типографії "Тясмин"

 

 

Бібліотечна година "Читати - це круто!"

 

 

Посвята в читачі учнів перших класів

 

 

 

 

Відео-презентація книги "Лотта та її катастрофи" Аліс Пантермюллер ученицею 7-Б класу школи № 3-колегіуму

 

 Маленька поетеса НАТАЛІЯ БАСЮК учениця 4-Б класу школи № 3-колегіуму. Презентація книги "Добрі вірші"