Учителі початкових класів школи №3-колегіуму вже три роки працюють над реалізацією завдань реформи Нової української школи, тому переконані, що лише поставивши дитячу особистість у центр усієї діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб’єктів навчання, можна побачити очі, що блищать «жагою» відкриття. 

 Способи створення проблемних ситуацій, які застосовуються на уроках фізики у закладі, найрізноманітніші. Це і завдання на моделювання та дослідження фізичних явищ з використанням цифрової лабораторії «Einstein», і 

Найважливішим принципом роботи наших педагогів є наступний: «Немає такої речі, як помилка. Є лише досвід». Таким чином дитина сприймає процес навчання як рух від помилкової дії до правильної, що є надзвичайно важливим при вивченні іноземної мови, допомагає подолати мовний бар’єр та створити ситуацію успіху. 

У школі №3-колегіумі на уроках трудового навчання зазначена мета досягається шляхом залучення учнів до проєктної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

 НУШ велику увагу приділяє вмінню учня працювати в команді, адже така форма роботи сприяє формуванню в кожної дитини демократичного самоусвідомлення та почуття власної гідності. Вона відчуває себе вільною діючою особистістю, яка має право на вибір і ініціативу, а разом з тим готова толерантно ставитися до свого оточення, погоджувати свої дії з діями та інтересами інших членів групи.

Сучасний світ розвивається надшвидкими темпами: нещодавно тільки з’явився мобільний зв’язок, а сьогодні ми можемо розраховуватися в магазинах без допомоги банківської картки. Час змінюється, змушуючи розвиватися і нас. Учителі школи №3-колегіуму у своїй роботі використовують різноманітні інтернет-ресурси: