Володіння іноземною мовою сьогодні є однією з ключових компетентностей учня. Саме тому важливо підтримувати на належному рівні викладання іноземних мов у школі.

На уроках англійської мови в школі №3-колегіумі вчителі використовують різноманітні методи: 

На обліку первинної організації профспілки працівників освіти і науки України школи №3-колегіуму перебуває 30 пенсіонерів. Профком школи здійснює постійний зв`язок з ними, цікавиться їхнім життям, проблемами, при потребі допомагає матеріально.

У нас в школі №3-колегіумі проведення хімічного експерименту відбувається традиційним способом, а також за допомогою цифрової вимірювальної лабораторії. Цифрові лабораторії Еinstein - це приладдя, що дозволяє швидко робити вимірювання, створювати графіки і таблиці отриманих даних, робити їх математичну обробку.

у 3-В класі школи №3-колегіуму, так, як і в усьому нашому закладі, на високому рівні реалізується один із ключових компонентів концепції Нової української школи – партнерство між учнем, учителем і батьками.

На уроках трудового навчання в школі №3-колегіумі значна увага приділяється формуванню предметно-перетворювальній компетентності, яка реалізується через основи художньо-промислового виробництва на рівні ручних, ремісничих технологій декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну.

Шкільне методичне об’єднання - це професійне співтова¬риство, діяльність якого передбачає творчий процес обміну досвідом, обговорення проблем педа-гогічної діяльності. Учителі школи-колегіуму завжди у пошуках нових шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими особистостями.