У нас в школі №3-колегіумі проведення хімічного експерименту відбувається традиційним способом, а також за допомогою цифрової вимірювальної лабораторії. Цифрові лабораторії Еinstein - це приладдя, що дозволяє швидко робити вимірювання, створювати графіки і таблиці отриманих даних, робити їх математичну обробку.

у 3-В класі школи №3-колегіуму, так, як і в усьому нашому закладі, на високому рівні реалізується один із ключових компонентів концепції Нової української школи – партнерство між учнем, учителем і батьками.

На уроках трудового навчання в школі №3-колегіумі значна увага приділяється формуванню предметно-перетворювальній компетентності, яка реалізується через основи художньо-промислового виробництва на рівні ручних, ремісничих технологій декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну.

Шкільне методичне об’єднання - це професійне співтова¬риство, діяльність якого передбачає творчий процес обміну досвідом, обговорення проблем педа-гогічної діяльності. Учителі школи-колегіуму завжди у пошуках нових шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими особистостями. 

 У бібліотеці школи №3-колегіуму створений куточок історії книги, де зібрано раритетні видання. Особливо цікаво школярам бачити книги, написані на старослав’янській мові 

 На сьогодні існує безліч класифікацій ігор за різними ознаками, які вчителі початкових класів школи №3-колегіуму творчо використовують під час уроків.