У школі №3-колегіумі на уроках трудового навчання зазначена мета досягається шляхом залучення учнів до проєктної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

 НУШ велику увагу приділяє вмінню учня працювати в команді, адже така форма роботи сприяє формуванню в кожної дитини демократичного самоусвідомлення та почуття власної гідності. Вона відчуває себе вільною діючою особистістю, яка має право на вибір і ініціативу, а разом з тим готова толерантно ставитися до свого оточення, погоджувати свої дії з діями та інтересами інших членів групи.

Сучасний світ розвивається надшвидкими темпами: нещодавно тільки з’явився мобільний зв’язок, а сьогодні ми можемо розраховуватися в магазинах без допомоги банківської картки. Час змінюється, змушуючи розвиватися і нас. Учителі школи №3-колегіуму у своїй роботі використовують різноманітні інтернет-ресурси: 

Сучасний урок основ здоров’я — це урок демократичний. Для того, щоб підтримувати мотивацію навчання школярів, педагоги постійно знаходять сучасні засоби і методи навчання.

У школі №3-колегіумі організація та проведення екскурсій посідає важливе місце в дослідницькій діяльності учнів. Зокрема, для маленьких першокласників цей рік навчання став роком відкриттів та здивувань, 

Під час карантину змінилися форми та методи роботи не лише вчителів з учнями, але і форми підвищення професійної майстерності вчителів.