Цікаво навчатись – розуму набиратись!

 

Упровадження в школі №3-колегіумі курсу за вибором «Сходинки етичного зростання» для учнів 2-х класів допомагає зробити процес засвоєння етичних норм молодшими школярами системним, цілеспрямованим та планомірним.

12 лютого Ольга Зацарінна провела відкрите заняття курсу «Сходинки етичного зростання» для учнів 2-А класу.

 

Цікаво навчатись – розуму набиратись!

З метою розвитку поетичного мовлення молодших школярів, формування в учнів уважного ставлення до слова, до його вживання, розвитку здатності сприймати і оцінювати зображально-виражальний аспект того чи іншого тропа, а також уміло використовувати його у власному мовленні, учні 3-4-х класів школи №3-колегіуму вивчають курс за вибором «Поетика».

На початку лютого Ольга Чорнобай провела відкрите заняття курсу «Поетика».

 

 

Цікаво навчатись – розуму набиратись!

 

Учителі початкових класів школи №3-колегіуму Ольга Стеценко та Ольга Зацарінна пройшли навчання за спеціальною програмою під час відвідування майстер-класів з предмету «Основи здоров’я» за методикою «Тренер для тренерів» на базі Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Учителі на високому рівні володіють методикою викладання предмету за новим Державним стандартом, новими програмами та підручниками.

Вони не лише цікаво та нестандартно проводять уроки, а й діляться набутим досвідом та знаннями з колегами.

12 лютого в школі №3-колегіумі пройшов відкритий урок з предмету «Основи здоров’я», який провела Ольга Стеценко.

 

Цікаво навчатись – розуму набиратись!

 

Упровадження курсу за вибором «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу» для учнів 4-х класів школи №3-колегіуму дає змогу сформувати в уяві дітей цілісну картину простору країн, які є найближчими сусідами нашої держави і утворюють єдине політичне і економічне об’єднання з метою розв’язання спільних економічних, соціальних проблем.

 

Так, нещодавно, учитель початкових класів Алла Яковенко провела відкрите заняття курсу «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу».

Цікаво навчатись – розуму набиратись!

 З метою розвитку логічного мислення першокласників, ознайомлення учнів із законами та формами правильного мислення в школі №3-колегіумі введено вивчення курсу «Логічний калейдоскоп».

 

У 2-4-х класах з метою ознайомлення учнів зі змістом основних логічних понять, законів логіки, логічних дій та операцій, із логічними прийомами отримання знань, з основними видами та принципами розв'язання логічних задач продовжено вивчення курсу за вибором «Логіка».

На початку лютого для учнів 1-А класу Наталія Жиганюк провела турнір «Розумники і розумниці» на відкритому занятті курсу «Логічний калейдоскоп». Учитель Інна Кодола для учнів 1-Б класу провела інтелектуальний турнір. А учні 3-Б класу (вчитель Ольга Бурська) подорожували «Планетою міркувань» під час відкритого заняття курсу «Логіка».

 

Цікаво навчатись – розуму набиратись!

 

З метою виховання особистості, здатної акумулювати, творчо переосмислювати та успішно реалізовувати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі та мистецтві, учні 2-х класів школи №3-колегіуму вивчають курс за вибором «Абетка театрального мистецтва».

Нещодавно на відкритому занятті курсу, яке провела Наталія Маценко, маленькі театрали вивчали ази акторської майстерності.