ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА НАВЧАННЯ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  Діяльнісний підхід до навчання — це не сукупність окремих освітніх технологій чи методичних прийомів. Це методологічна основа, на якій створюють різні системи навчання зі своїми конкретними технологіями, прийомами й теоретичними особливостями.
  Сучасні реформи в системі шкільної освіти потребують таких способів організації та підвищення результативності освітньої діяльності, які сприятимуть невпинному розвитку учнів і забезпечать переорієнтацію навчання від уявного набуття знань до справжнього розвитку вмінь.

 
  Учителі початкових класів школи №3-колегіуму вже три роки працюють над реалізацією завдань реформи Нової української школи, тому переконані, що лише поставивши дитячу особистість у центр усієї діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб’єктів навчання, можна побачити очі, що блищать «жагою» відкриття. У відповідь на сучасні запити суспільства, на необхідність упровадження нового Державного стандарту загальної середньої освіти педагоги колегіуму організовують освітній процес через особистісно зорієнтований, компетентісний, діяльнісний та проблемний підходи. Їх реалізацію забезпечують інтерактивні методи та прийоми кооперативного навчання, технології розвитку критичного мислення, проблемне навчання, метод проектів, які є ефективними на шляху формування нового покоління українців – упевнених у власних знаннях, креативних та успішних громадян нашої держави.

Інна Кодола,
вчитель початкових класів школи №3-колегіуму