ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

"Уява набагато важливіше, ніж знання "
(Альберт Ейнштейн)

  Основне призначення проблемних задач - розвиток творчих здібностей в процесі самостійного розв’язування. Це стимулює дітей до вивчення фізики не тільки як навчального предмета, а й формує у них загальнокультурні та соціальні компетентності на основі фізичних знань, науковий світогляд й відповідний стиль мислення, розвиває експериментальні уміння і дослідницькі навички, творчі здібності і схильність до креативного мислення.
  В цілому такі задачі орієнтують учнів на висловлювання думок, суджень, припущень, спонукають до аналізу фактів, порівняння, тобто залучають учнів до активного розумового процесу. Тому робота над проблемно-пошуковими задачами ефективно вплітається в канву освітнього процесу в школі №3-колегіумі.
  Домашні проблемні завдання, зокрема, домашні досліди та спостереження, які виконують колегіанти, є досить дієвим способом створення проблемних ситуацій. Вони сприяють усвідомленню здобутих у класі знань і формують навички та вміння спостерігати, самостійно досліджувати, аналізувати, робити висновки та узагальнення.

 
  Способи створення проблемних ситуацій, які застосовуються на уроках фізики у закладі, найрізноманітніші. Це і завдання на моделювання та дослідження фізичних явищ з використанням цифрової лабораторії «Einstein», і дослідження росту кристалів мідного купоросу, і розв’язування несподіваних і жартівливих задач, що приводять до осмислення фізичних явищ та розкриття їх з нової, зовсім несподіваної сторони. Вибір того або іншого прийому, способу визначається характером суперечності, що лежить в основі навчальної проблеми.
  Будь-який несподіваний результат при розв’язуванні задачі, будь-яке припущення, спростування, невідповідність і тому подібне можуть стати основою появи проблемної ситуації і розв’язку проблеми, яка виникла, а вдале створення проблемної ситуації і розуміння її кожним учнем вирішує успіх організації проблемного навчання в цілому.

Ольга Чуйко,
вчитель фізики школи №3-колегіуму