Формування в учнів предметних компетентностей на уроках обслуговуючої праці

За вимогами НУШ, учні та випускники повинні бути готовими змінюватися відповідно до нових потреб життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.
  Тільки у праці розкриваються здібності, збагачуються знання, закріплюються уміння і навички, проявляється творчість.
  Житло, громадські будівлі, транспорт та інші людські цінності - результат творчої праці людей.
  У школі №3-колегіумі під час занять з трудового навчання фізична діяльність учениць поєднується з розумовою, адже дівчатам доводиться розв’язувати цілий ряд творчих завдань: це і конструювання виробів, розробка технологій їх виготовлення та інше.

 
  В учениць, що працюють над проєктами, відбувається формування предметних проєктно-технологічних компетентностей: забезпечення знань про даний виріб, поглиблення знань з технології поетапного виготовлення та удосконалення процесу виготовлення виробу; інформаційно-цифрові: формування комунікативних, соціальних компетентностей, компетентностей продуктивної творчої праці; розвиток творчого підходу до вирішення завдань, конструкторські та дослідницькі навички.

 
  Створюючи корисні речі, беручи участь в процесі продуктивній праці, дівчата відчувають себе учасниками виробництва. Вони починають по справжньому розуміти значення багатьох професій в нашому житті і вчаться поважати представників цих професій, роблять деякі висновки стосовно вибору своїх майбутніх професій.
  Педагоги школи №3-колегіуму готують дітей до праці ще з перших років навчання в школі. Форми і методи роботи, які вчителі використовують в процесі трудового навчання, виховують в учнях працелюбність і старанність, акуратність і бережливість, відповідальність за доручену справу, любов і повагу до людей праці.

Галина Попова,
вчитель обслуговуючої праці школи №3-колегіуму