Вчителі важливі

  За словами В.Сухомлинського «Вчитель - головна дійова особа творчої взаємодії, співробітництва з вихованцем». Тому педагогічна професія вимагає постійного творчого пошуку, невтомної роботи над собою.
  Підвищення майстерності вчителя безпосередньо пов’язане з методичною роботою педагогічного колективу. В школі №3-колегіумі методична робота організована на інноваційних засадах, адекватних особистості вчителя. Перевага надається заходам з використанням активних форм роботи, що спонукає до творчості, виробленню активної життєвої позиції.


  Вчителі закладу працюють над освоєнням нових навчальних програм, створенням авторських програм, пошуком оригінальних методів навчання, що спонукає до творчої, дослідницької роботи. Беруть участь у науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, Інтернет-семінарах, перемагають у конкурсах. Здійснюють дослідно-експериментальну та інноваційну діяльність, беручи участь у Пілотному впровадженні нового Державного стандарту початкової освіти у рамках реформи “Нова українська школа”, у Міжнародному освітньому фінсько-українському проекті «Навчаємось разом», у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті інноваційної моделі навчального закладу «Школа майбутнього», у реалізації програми «Інноваційні школи Черкащини».

 
  Методична робота в нашому закладі завжди проходить в активних формах. Так, традиційна січнева педрада пройшла у формі майстер-класів та тренінгів, на яких педагоги активно обмінювались досвідом.
  Педагоги працюють над підвищенням свого фахового рівня та залучають учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, проектах різних рівнів, де їх вихованці перемагають та отримують стипендії голови обласної державної адміністрації та міського голови та інші нагороди.
  Звичайно, завдань багато, та ми їх вирішуємо, об‘єднавши зусилля вчителів, батьків та всієї громади. Наша праця є результативною, адже ми усвідомлюємо, що школа – організація не тільки навчання і виховання, а й усього життя дитини. Не підготовка до життя, а саме життя.

Олена Золотоверха,
заступник директора з науково-методичної роботи