Формування комфортного освітнього середовища для дітей в класі з інклюзивною формою навчання

Ще донедавна діти з особливими освітніми потребами були позбавлені можливості здобувати освіту поруч зі своїми однолітками у звичайних класах звичайних загальноосвітніх шкіл. Та на сьогодні українське суспільство досягло рівня соціального розвитку, коли не може собі дозволити «втратити» жодну дитину. Тому одним із найважливіших явищ у сучасній освіті є рух за інклюзивну освіту. Не стоїть осторонь цього питання і школа № 3-колегіум. У 2018-2019 навчальному році в закладі працювало два інклюзивних класи.

  
  Одним із головних завдань у роботі таких класів є формування комфортного освітнього середовища для дитини. Це і спланований та організований фізичний простір, у якому б діти могли безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних занять, наявність сприятливого соціального та емоційного клімату, створені умови для спільної роботи дітей, а також надання один одному допомоги в досягненні позитивного результату, проведення заходів, спрямованих на профілактику стигматизації і дискримінації у оточенні ровесників, формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.

 
  Крім цього, величезне значення має особистість вчителя. Нашим педагогам притаманна терпимість, уміння співчувати, врівноваженість, наполегливість, витримка, старанність, готовність до постійної цілеспрямованої роботи, безконфліктність. В своїй роботі з дітьми педагоги інклюзивних класів школи №3-колегіуму керуються словами Росса Кемпбелла:
якщо дитина оточена терпимістю – вона вчиться бути терпимою;
якщо дитину заохочують – вона вчиться цінувати інших.
якщо дитина почуває себе у безпеці – вона вчиться вірити.
якщо дитину схвалюють – вона вчиться подобатися сама собі.
якщо дитину приймають і поводяться з нею доброзичливо – вона вчиться знаходити любов у цьому світі.
  А ще невід’ємною частиною є робота з батьками. Батьки наших дітей з особливими освітніми потребами є активними учасниками супровідних заходів, залучаються до інновацій в школі, роблять разом з вчителями все можливе, щоб вийти на позитивну динаміку розвитку дитини та її оптимальну соціальну адаптацію.

Ольга Стеценко,
вчитель початкових класів школи №3-колегіуму