Дослідницька діяльність учнів початкових класів

 

 Дослідницька діяльність учнів початкових класів

 

Дослідницька діяльність учнів на уроках дозволяє вирішувати одночасно питання навчання, розвитку та виховання підростаючого покоління.  Сьогодні дуже актуально звучать слова про те, що освічений не той, хто багато знає, а той, хто хоче багато знати, і вміє добувати ці знання. Дослідницька діяльність учнів – це сукупність дій пошукового характеру, що веде до відкриття невідомих для учнів фактів, теоретичних знань і способів діяльності.                                                                                                                                                                

Дослідницька діяльність учнів у 1-Б класі школи №3-колегіуму ґрунтується  на наступних принципах:доступностіприродностінаочностісвідомостісамодіяльності.

Учень оволодіє ходом свого дослідження тільки в тому випадку, якщо зможе прожити його на власному досвіді. Саме дослідницька діяльність дає учневі набагато більшу свободу розумової діяльності, чим репродуктивна.                                        

«Дослідний шлях пізнання природний, відповідає природі людського мислення», - писавлітературознавець,педагогМ.Р.Качурін.Дійсно, однією з умов, що дозволяють виховувати у учнів  прагнення до відкриття нових знань, є розвиток потреби в пошуковій активності.                                              

Дослідницька діяльність на уроках в «пілотних» класах нашого закладу організована практично на будь-якому уроці і  на всіх етапах навчання, тим більше що нові стандарти освіти передбачають значні зміни в цілях і завданнях освіти, зміщення акцентів на формування загальнонавчальних умінь, провідне місце серед яких займає дослідницькі вміння. Це означає, що будь-яке навчання наших учнів закінчується виходом на пошукову, творчу роботу. 

 

Наталія Маценко,

класовод 1-Б класу школи №3-колегіуму