Впровадження хмарних технологій на уроках інформатики

Впровадження хмарних технологій на уроках інформатики

 

Комп'ютер, Інтернет, IT-технології – ці слова впевнено увійшли у життя сучасного суспільства.Діти ХХІ століття не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Отже, для зацікавлення учнів у навчанні виникає необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з таких інновацій є хмарні сервіси, які вчителі інформатики школи №3-колегіуму активно використовують на своїх уроках.

Хмарні сервіси допомагають вчителеві створювати та завантажувати навчальні матеріали, влаштовувати дискусії та організовувати персональне спілкування з учнями в хмарному середовищі. Учні, з свого боку, використовують хмарні сервіси для спільної роботи, а також для виконання індивідуальних завдань.

Однім з найчастіше використовуваних сервісів на уроках інформатики є мережеві сервісиGoogle Диск, куди входять документи GoоgleGoоgle таблиці, Goоgle презентації, Goоgle форми, тощо.

Матеріали, створені за допомогою Google документів, можна використовувати як для різноманітних дистанційних заходів, так і під час уроків як короткостроковий чи довгостроковий проект. Це дозволяє організувати як індивідуальну, так і групову роботу. Особливістю використання цих сервісів у груповій роботи є те, що учні можуть працювати групою дистанційно, кожний обирає для себе зручний час на виконання своєї частини завдання, в зручний для себе час. А вже на уроках відбувається представлення виконаних проектів.

Так, наприклад, під час вивчення теми «Основи інформаційної безпеки» учні 9-х класів школи №3-колегіуму взяли участь у веб-квесті з даної теми. (Веб-квест – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернету.) Результат свого дослідження кожна рольова група повинна була представити, оформлюючи результати саме з використанням хмарних сервісів.

Результатом роботи були чудові доповіді, повне розуміння та яскраве представлення кожного питання теми, видима зацікавленість учнів і, нарешті, повне задоволення від результатів роботи.

 

Зінаїда Юцкевич,

 

вчитель інформатики школи №3-колегіуму